Szolgáltatások

Hulladékgazdálkodási szolgáltatások

 • Hulladékgazdálkodási rendszerek kiépítése, üzemeltetése
 • Hulladékok újrahasznosítása, kereskedelme
 • Veszélyes és nem veszélyes anyagok/hulladékok kezelése, szállítása
 • Környezeti károk felszámolása
 • Hulladéklerakók rekultivációja
 • Termékdíjjal kapcsolatos szaktanácsadás
 • Hulladékgazdálkodási tervek készítése
 • Szennyvízkezelés

Mérnöki szolgáltatások

Talaj- és vízvédelem

 • Szennyezett területek kármentesítésének tervezése és kivitelezése (ipari területek, gyárak, repülőterek, bányaterületek, benzinkutak, katasztrófa által sújtott területek)
 • Talajmechanikai szakvélemény készítése
 • Szennyezések felmérése
 • Kémiai kockázatbecslések végzése
 • Vegyi anyag kezelési eljárások
 • Monitoring tervezés, üzemeltetés és engedélyeztetés
 • Mintavételezések és analitikai laborvizsgálatok
 • Természetvédelmi területek, tavak, folyóvizek remediációja (iszapkotrás, szennyezett vizek tisztítása, élővilág védelem, növénytelepítés, biológiai sokféleség fenntartása)
 • Vízminőségvédelem, kárfelmérések, kárelhárítás és releváns tervek elkészítése
 • Intézkedések havária esetén
 • Vízjogi engedélyek elkészítése és menedzselése
 • Szennyvízkezelés, mintavétel

Beruházások, fejlesztések

 • Környezetvédelmi kockázatkezelés
 • Egységes környezethasználati engedélyeztetés (IPPC)
 • Előzetes hatásvizsgálatok elkészítése
 • Teljes körű környezetvédelmi engedélyeztetés, szaktanácsadás
 • Környezetirányítási rendszerek tervezése

Zaj- és levegővédelem

 • Zajvédelmi tervek elkészítése
 • Közlekedési és környezeti zajvizsgálat
 • Zaj- és rezgésmérés
 • Légszennyező pontforrások mérése
 • Levegőtisztaság védelem
 • Emisszió mérés

Energetika

 • Felülvizsgálatok készítése
 • Energiacsökkentéssel és megtakarítással kapcsolatos programok kidolgozása

Önkormányzat

 • Környezetvédelmi kommunikációs tervek elkészítése
 • Környezetvédelmi rendezvények lebonyolítása (sportrendezvények, egészségmegőrző programok, közösségépítés, szemétgyűjtési akciók, oktatásszervezés)
 • Vitás esetek rendezése
 • Igazságügyi szakértői tevékenység
 • Környezetpolitikai feladatok ellátása
 • Környezetvédelmi jogi szakértői feladatok ellátása (releváns jogszabályok és rendeletek megalkotása, közbeszerzések lebonyolítása)
 • Helyi programok, tervek kidolgozása
 • Szakhatósági állásfoglalások
 • Pályázatok kezelése, projektmenedzsment
 • Szaktanácsadás, konzultáció
 • Parkrekonstrukció, parkfenntartás, zöldfelület rendezés
 • Illegális hulladékok felszámolása
 • Város- és településfejlesztés
 • Infrastruktúrafejlesztés és üzemeltetés (szennyvíztelep, csatornarendszer)

Rendelje meg szolgáltatásunkat!

Megrendelés